MIKSI MARI LEPPÄNEN TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPAKSI?

 

…KOSKA MARI ON MONIOSAAJA

Maallikkona mietin pitkään omaa ehdokastani. Marin karismaattisuus ja helposti lähestyttävyys tekivät vaikutuksen. Marilla on laajaa kirkollista kokemusta monelta tasolta, tietoa ja taitoa jota tarvitaan piispan tehtävässä. Taito kohdata ihminen ja kuulla tätä. Tässä ajassa tarvitsemme vahvaa sanan julistajaa mutta myös avarakatseista toisista välittävää ihmistä kirkon johtoon. – Merja Nurmio, Psyk.sh, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Diakonia ja sielunhoidon johtokunnan pj

 

Tarvitsemme piispaksi rohkean viestijän. Mari uskaltaa ottaa puheeksi kirkon vaikeitakin kysymyksiä. Hän uskaltaa rakentaa yhteyttä monenlaisten ajattelevien kristittyjen välillä. Kirkko voisi olla moninaisuuden kirkko, monenlaiset ihmiset voisivat kokea kirkon omakseen.
Uskonpuhdistuksen kirkko tarvitsee jatkuvaa uudistumista toiminnassaan ja rakenteissaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nousevat kirkon vanhasta sanomasta, Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, vaan kaikki ovat yhtä. Kristus vapautti meidät vapauteen. Evankeliumi kuuluu kaikille, evankeliumia ei saa käyttää väärin rajojen rakentamiseen.
Mari on kulkenut pitkän tien kypsyessään vaativiin tehtäviin. Arvostan hänen rohkeuttaan.  – Ilona Koivisto, pastori, lukion lehtori

 

Mari on hoitanut työnsä jämptisti, osaavasti ja ammattitaitoisesti. Hän on käsitellyt taidolla myös vaikeita asioita ja osoittanut hyvää kesto- ja paineensietokykyä. Viestintä- ja mediaosaaminen ovat hallussa ja hänen esiintymisensä on raikasta ja lähestyttävää. Lämmin kristitty, joka yhdistää myös eri tavoin ajattelevia. – Leena Kairavuo, kirkkoherra, Turku

 

Mari on vahva teologi, jolla on sydämen älykkyyttä ja viisautta. Mari on moniosaaja niin tiedollisesti kuin taidollisestikin. Hänellä on vahva hallinnollinen tuntemus ja osaaminen ja hän tietää ja tuntee arkkihiippakunnan niin perusseurakuntatyön kuin kapitulinkin työn tämän päivän todellisuuden, toiminnat, haasteet ja mahdollisuudet. Mari on työskennellyt myös kirkkohallituksessa ja hänellä on vahva viestinnän ymmärrys ja taito. Marilla on laajat verkostot ja häneen on helppo tutustua. Mari herättää vahvaa luottamusta. Mari tuntee Kristuksen kirkon työtä niin Suomessa kuin ulkomailla. Marista saisimme erinomaisen piispan, joka uskaltaa toimia rohkeasti mutta rakentavasti. – Milla Mäkitalo, seurakuntapappi, Helsinki/Turku

 

Lääninrovastina olen saanut seurata Marin työskentelyä läheltä. Hänessä yhdistyvät tehokkuus, palvelualttius, maalaisjärkisyys, lämmin kristillisyys ja sydämen sivistys. Marilta saa aina apua ja tukea. Hänellä on rohkeutta puuttua myös erittäin haasteellisiin tilanteisiin. Siksi Mari. – Jani Kairavuo, lääninrovasti, Naantali/Turku

 

Osaa ja uskaltaa tarttua vaikeisiinkin tilanteisiin, hyvä tilannetaju ja ajantasainen reagointikyky, ei pelkää hiljaisuutta. – Jouko Henttinen, kirkkoherra, Turku

 

Marilla on kokemusta kirkon elämästä seurakuntatasolta kirkkohallitukseen asti. Hänen nopea etenemisensä ja nykyinen tehtävänsä hiippakuntadekaanina osoittaa, että hän on hoitanut tehtäviään hyvin. Marilla on vahva viestinnän osaaminen, mikä enenevässä määrin korostuu piispan työssä. Hänellä on kokemusta kirkon työstä myös ulkomailla, mikä antaa perspektiiviä kirkon johtamiseen globaalissa maailmassamme. Teologina ja retriitti-intoilijana arvostan hänen työtään Hiljaisuuden ystävien hallituksen puheenjohtajana. Koen, että Mari edustaisi piispakunnassa meitä nuorempia pappeja: ”Henki ihmisen tekee viisaaksi, Kaikkivaltiaan henkäys. Ei ikä yksin tuo viisautta, eivät vanhatkaan aina tiedä, mikä on oikein.” (Job. 32:8-9) – Martti Haltia, vs. kappalainen, Turku

 

Mari on rohkea ihminen, joka on valmis tarttumaan myös vaikeisiin ja ristiriitaisiin asioihin. Hänellä on monipuolinen kokemus seurakunnan ja kirkon työstä jo ennen pappisvihkimystä. Mari on syvällinen teologi, taitava kirjoittaja, ja häntä on helppo lähestyä. – Pirjo Vahtola, rovasti, Kaarina

 

Mari on helposti lähestyttävä, viisas, kirkollista kenttää laajasti tunteva osaaja sekä piispanvaalin ehdokas. Hänen monipuolinen kokemuksensa kirkossa eri tehtävissä yhdessä hänen selkeän ilmaisukykynsä kanssa olisivat loistava yhdistelmä piispan tehtävää ajatellen, missä on tärkeää edustaa ja johtaa kirkkoa sekä tässä ajassa sanoittaa kirkon sanomaa ihmisiä lähellä olevaksi. – Sini-Maaria Kataja, lapsi- ja perhetyön pappi, Lieto

 

Tarvitsemme hengellisen piispan, joka arvostaa hiljaisuutta ja osaa johdattaa muitakin kiireettömyyteen ja lepoon. Tarvitsemme luottamusta herättävän piispan, joka tunnetaan joka puolella arkkihiippakuntaa ja joka tuntee kirkon hallinnon läpikotaisin. Tarvitsemme älykkään ja aikuisen piispan, joka osaa kuunnella, keskustella ja tuoda mielipiteensä esiin. Tarvitsemme näkemyksellisen ja kuuntelevan piispan, joka halutaan mukaan erilaisiin keskusteluihin. Tarvitsemme humaanin piispan, joka ymmärtää monikulttuurisuutta ja esimerkiksi pakolaisasiaa. Tarvitsemme viestintätaitoisen piispan, jolle some ja viestintä ei ole irrallinen osa työtä, vaan itsestäänselvästi osa sitä. Monessa tiedossa olevista ehdokkaista on monia näistä piirteistä ja monesta voisi tulla ihan kelpo piispa. Silti näen, että Mari on selkeästi valmis, yksinkertaisesti paras vaihtoehto tähän tehtävään. – Sinikka Pietilä, vs. kappalainen, Turku

 

Asiantuntija – Irja Aro-Heinilä, Pastori, TT, Naantali

 

Mari on harkitseva, verkostoituva ja viestivä pappi ja näitä ominaisuuksia hänessä arvostan. Siksi Mari. – Tuija Kruus, vs. kirkkoherra, Pori

 

Monin tavoin pätevä ja taitava teologi ja dekaani! – Heli Inkinen, TT, Turku

 

Marilla on vahva hengellinen kotitausta, haasteellinen mutta vahva tie kirkon papiksi, erittäin hyvät viestinnälliset taidot sekä laaja tuntemus arkkihiippakunnan seurakuntien toiminnasta ja haasteista. Hän on viisas ja helposti lähestyttävä ihminen. – Riku Laukkanen, kirkkoherra, Turku

 

Pätevä asioihin tarttuja, kuuntelee ja viestii ymmärrettävästi. – Markku Ahlstrand, kirkkoherra, Merimasku

 

Mari on taitava keskustelija, hallinnon ja viestinnän osaaja, ihmisläheinen ja syvällinen ihminen. Hän on myös rohkea, hän uskaltaa mennä uusiin paikkoihin ja pitää esillä kirkon sanomaa armosta ja toivosta ymmärrettävällä tavalla. Mari on rohkeasti kuunnellut Jumalan johdatusta ja ottanut nöyrästi vastaan erilaisia tehtäviä, joissa hän on raivannut tilaa yhteiselle kokemukselle Jumalan läsnäolosta erilaisista hengellisistä taustoista tuleville ihmisille. – Riikka Hietanen, seurakuntapastori, Laitila

 

Viisautta, dialogitaitoa, ymmärrystä, ekumeenisuutta..kaikkea sitä edustava tuleva piispa, jota kirkkomme tarvitsee! – Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuksen kouluttaja, Hämeenlinna

 

Marilla on vahva ammatillinen osaaminen työtehtävään. Marin sydän on kultaa ja hänestä loistaa todellista valoa pimeyteen. Tarvitsemme vahvaa, kuuntelevaa ja kuulevaa moniosaajaa. Kun kerroin Marille unelmastani saattohoidon vapaaehtoistoiminnan aloittamisesta kotikunnassani, oli Mari heti vahvana tukena unelmani toteutumisessa. Mari ei pelkästään kuuntele, vaan myös toimii, jotta hyviä asioita tapahtuu – Teija Alipirjelä, projektityöntekijä (saattohoito/vapaaehtoisuus), Lieto

 

Marilla on näkökulmaa seurakuntatyöhön monelta sektorilta. Hän on nainen ja hän sopivalla tavalla uudistushenkinen, sellainen henkilö mitä kirkko tarvitsee tässä muuttuvassa maailmassa. Lempeyttä mutta myös jämtiyttä. – Leena Karvala, lastentarhanopettaja (eläkkeellä), Lieto

 

Marilla on kaikki hyvät edellytykset piispaksi. Koulutus, monipuolinen kokemus seurakuntatyöstä ja kirkon organisaatiosta sekä hallinnosta. Hän on lämminhenkinen ja luotettava. – Pentti Nieminen, konttorinjohtaja (pankinjohtaja), eläkkeellä, Lieto

 

Haluan rohkean, rukoileva, rakastavan, sitoutuneen, älykkään, verkostoitumisen piispan. – Marja Haikka, FM, MuM, kanttori, Raisio

 

Marin teologinen rohkeus, joka tulee esiin hänen uravalinnoissaan, avarakatseisuus ja loistavat viestinnälliset taidot ovat juuri sitä, mitä tämän ajan piispalta aivan erityisesti vaaditaan. – Piia Klemi, turisti- ja kauppakeskuspappi, Helsinki

 

Marin vahva herätysliiketausta ja oma polku antaa pohdinnoille ja ajatuksille vankan pohjan. Marilla on syvä teologinen ja rauhallisen analyyttinen ote asioihin. On luontaisesti esiintymistaitoinen, ystävällinen ja helposti lähestyttävä. Tuntee hiippakunnan. – Erkki Marttinen, rovasti, Raisio

 

On aika saada nuori, osaava nainen piispaksi. Mari on rohkea, ennakkoluuloton ja monessa taitava.Outi Haijanen, diakonissa, Kaarina

 

Mari on hyvä kuuntelija ja keskustelija. Hänellä on taito kohdata toisia ihmisiä ja heidän kysymyksiään. Hän ilmaisee ajatuksensa selkeästi. Marin persoonassa yhdistyvät teologinen asiantuntemus, hartauselämän korostus, hiippakunnan tuntemus sekä kyky luontevasti liikkua nykyajan viestimien maailmassa. Kaikki nämä edellä mainitut seikat puoltavat sitä, että Marista tulisi hyvä piispa käsittelemään kirkkomme haasteita parin seuraavan vuosikymmenen aikana. – Marko Marttila, hiippakuntadekaani, Mikkeli

 

Mari Leppäsen laaja-alainen kokemus, syvälliset ja perustellut näkemykset kirkon ajankohtaisista kysymyksistä ja niistä kommunikointi yhdistyneenä Marin persoonaan tekee hänestä tämän ajan piispaehdokkaan ja toivottavasti piispan Turkuun! – Satu Saarinen, tuomiorovasti, Oulu

 

Mari on viisas, perehtyvä ja hyvin verkostoitunut henkilö. Hänen teologinen ja viestinnällinen osaamisensa olisivat omiaan palvelemaan tätä kirkkoa. Mari on keskustelija ja kuuntelija, hän on kasvot ja ääni kirkolle! – Katri Korolainen, kirkolliskokousedustaja, Helsinki

 

Arvostan Marin tapaa lähestyä ihmisiä, kuunnella, keskustella ja olla läsnä. Hänellä on monipuolista osaamista, jota tarvitaan piispan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa. – Ulla Kallio, diakoniasihteeri, Pori

 

Marilla on laaja kokemus kirkon eri tehtävissä. Jo Marin henkilökohtainen polku papiksi saa arvostukseni. Hän on viisas, rohkea, rakentavasti  toimiva kehittäjä ja uudistaja kirkon ja seurakuntien tarpeiden sekä vaatimusten keskellä. Mari on juuri oikea ihminen piispaksi. – Satu Oldendorff, eläkeläinen, Helsinki

 

Fiksu, koulutettu, pitkään seurakunnassa työskennellyt osaaja. – Oili Trygg, pappi, Naantali

 

Yhteistyökokemukset koulumaailmasta Fuengirolassa Aurinkorannikolla. Marissa on hieno yhdistelmä viisautta, nöyryyttä ja yhteistyötaitoja. – Ritva Hilke, eläkeläinen, Joensuu

 

Paras ehdokas. Tunnen Marin pitkältä ajalta. Mari on kyvyiltään, taidoiltaan, kokemukseltaan sekä koulutukseltaan sopivin ja pätevin ehdokas. – Jarmo Helttula, eläkeläinen, Lieto

 

Mari on viisas, lämmin ja ilmaisukykyinen ihminen. Hän on monipuolisesti pätevä ja aidosti hengellinen, ja sopisi tehtävään. Hänen olemuksensa ja osaamisensa olisi kirkolle eduksi. Mari ei tavoittele omaa etuaan vaan on oikealla asialla, rakkauden asialla. – Susanna Erätuli, viestijä, Sipoo

 

Mari on hiippakunnan tunteva, teologisesti, ekumeenisesti ja hallinnollisesti osaava kokenut pappi, joka kuuntelee ja esittää asiat ymmärrettävästi. Mari osaa ohjata ihmisiä hengelliseen selvyyteen ja tietää, mikä on kirkon ydintehtävä, sanoma Jumalan valtakunnasta, johon kaikki ovat kutsutut. – Seppo Rissanen, TT, pastori

 

Syvyys, laajuus, avoimuus. Koen Marin työskentelevän yhdessä muiden kanssa sellaisen kirkon vahvistamiseksi, joka on elävästi läsnä arjessa ja kytkeytyy samalla hengellisyyden syviin virtoihin. – Sirkku Tukiainen, kouluttaja, psykoterapeutti, Helsinki

 

Mari Leppäsen hallinnollinen osaaminen ja johtamiskokemus yhdistettynä hengellisyyteen ovat hänen vahvuuksia piispanvaalissa. Marin teologia edustaa reformaation jatkumoa ja progressiivista kirkkoa, jossa huomioidaan eri sukupolvien hengellisen kasvun tarpeita. Hengellinen johtaja kuuntelee muita, on helposti lähestyttävä ja rukoilee puolestasi. Seurakuntalaisten ja kirkon työntekijöiden näkökulmasta, hän on paras valinta Turun piispaksi. Siksi äänestän Mari Leppästä.– Maria Leppäkari, TT, dos., Director of Swedish Theological Institute in Jerusalem, Jerusalem

 

Uskon Mari Leppäsen kykyyn johtaa hiippakuntaa vaativassa muutostilanteessa pienten seurakuntien toimintakyvyn turvaten. – Antero Aaltonen, kirkkoherra, Vehmaa

 

Hän tuntee suomen kirkon läpikotaisin ja on syventynyt sen moniin liikkeisiin. Mennyt syvää päähän ja säilyttänyt silti herkkyyden ja kosketuksen. Erittäin empaattinen, osaa kysyä kysymyksiä, jotka saavat ihmisen miettimään omaa elämää ja tuntemaan siitä kiitollisuutta. – Johanna Marin, yrittäjä, Sipoo

 

Kirkko tarvitsee rohkeita arvojohtajia, jotka sanojen lisäksi osaavat myös käytännössä johtaa kirkkoa toivomaansa suuntaan. – Ida Mielityinen, kehityspäälikkö, Helsinki

 

Marilla on kertynyt työtehtäviensä myötä hiippakunnan tuntemusta ja kokemusta tuomiokapitulin toiminnasta. Hänellä on realistinen käsitys sitkeyden, voiman ja johdonmukaisuuden tarpeesta kirkollisessa työssä, jossa kaikki ovat tasa-arvoisina mukana. Lisäksi hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky viestiä asiat selkeästi. – Kristiina Hellsten, THM, FT, Turku

 

Kirkko tarvitsee rohkeaa, yhteistyökyistä, kunnioittavaan vuorovaikutukseen kykenevää, teologisesti pätevää ja rakkaudellista sanomaa sekä sanoin että olemuksellaan välittävää piispaa. – Stina Huima, perheneuvoja, Helsinki

 

Minua ilahduttaa, että Mari Leppäsen kaltainen nuori, pätevä nainen on ehdolla Turun piispan vaalissa. Vaikutelmani hänestä on monipuolinen kirkon alan ammattilainen ja aito ihminen. Konstailematon esiintyminen, seesteinen olemus sekä asiantuntevat puheenvuorot, ja vielä ripaus rohkeutta. Kaikki tämä edellä antaa toivoa siitä, että kirkossa jotain uutta voi syntyä hänen johdollaan piispana siten, että kirkko pystyy elämään mukana tässä ajassa, luomaan yhdenvertaista, avarakatseista kirkkoa, jossa ihmiset ovat tasavertaisia ja ketään ei syrjitä. – Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, kirkkovaltuutettu, Pori

 

Mari tuntee arkkihiippakunnan hyvin, häneltä löytyy piispan työhön vaadittava hallinnollinen osaaminen ja hänellä on pohdittuja ratkaisuja kirkon tulevaisuuden haasteisiin. – Satu Simelius, kirkkovaltuuston jäsen, Paimion seurakunta, Sauvo

 

Marissa yhdistyvät piispan jalossa työssä tärkeät nöyryys, rohkeus, kohtaamisen taito ja kyky sanoittaa evankeliumi koskettavasti ja ymmärrettävästi. – Timo Kärkkäinen, rehtori, pastori, Oulu

 

Vaikka en tunne Maria henkilökohtaisesti, hän edustaa itselleni tärkeitä arvoja. Kolmen ’ärrän’ teesit: rakastava, rohkea ja rukoileva kirkko kiteyttää hyvin niitä asioita, joita koen tässä ajassa erityisen merkityksellisiksi. Marin ansioluettelo on vaikuttava ja vakuuttaa hänen laaja-alaisesta osaamisestaan. – Marja Vaiste, yrittäjä, Kaarina

 

Kirkko tarvitsee Marin kaltaista ääntä ja katsetta, niin kirkon sisäiseen kuin ulkoiseen viestimiseen. – Johanna Hurtig, asiantuntija, kirkkohallitus, Kärkölä

 

Oivaltavaa ajattelua ja raikasta naiseutta, mitä hän osaa myös sanoittaa. Kirkon ja yhteiskunnan todellisuus sekä sydämen rukous kohtaavat hänen teologiassaan. – Helena Castren, kirkkoherra, psykoterapeutti, Puumala

 

Kirkkomme on monenlaisten asioiden taitekohdassa. Kirkon johtoon tarvitaan nuoremman sukupolven tulevaisuuden johtajia, naisia ja miehiä. Tunnen Marin joidenkin yhteyksien kautta ja uskon hänen kykenevän yhdessä työkumppaneittensa kanssa rakentamaan tietä kirkolle kohti tulevaisuutta. Tarvitaan teologiaa, rukousta, hyviä rakenteita – mutta tarvitaan myös ihmisläheisyyttä, dialogia ja erilaisuuden ymmärrystä. Niitä kaikkia uskon Marilla olevan! – Toivo Loikkanen, rovasti, aluekappalainen, Savonlinna

 

Mari Leppänen on näkemyksellinen ja koko kirkossa arvostettu johtaja, joka oman elämänkokemuksensa perusteella ymmärtää kirkon erilaisia ihmisiä, perinteitä ja ajattelutapoja. Marilla on lahja olla vahvasti läsnä tilanteissa ja kuunnella aidosti muita ihmisiä. Teologina ja ajattelijana hän on kaukonäköinen, juuri sellainen tiennäyttäjä, jota kirkon työntekijät ja jäsenet nyt tarvitsevat. Marin taito sanoittaa kristinuskon ydintä puhuttelee kirkon nuoria ja vanhoja jäseniä. Hän osaa uudistaa toimintatapoja, mutta samalla pitää tinkimättä kiinni kristillisyyden ytimestä. – Karoliina Nivari, konsultointijohtaja, Helsinki

 

…KOSKA MARI TUNTEE HIIPPAKUNNAN JA KIRKON TODELLISUUDEN

Mari suhtautuu kunnioittavasti kirkon sanomaan ja arvoihin. Hän on näistä käsin tulevaisuussuuntautuneesti ja kuuntelevasti käynyt laajapohjaista keskustelua kirkon yhteistä hyvää etsien. Toimintaotteeltaan hän on toiminut yhteistyöhakuisesti ja rakentavasti. Hän tuntee hyvin kirkon, Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin työskentelyn. Hän kykenee vaativassa muutostilanteessa johtamaan piipan vastuualueeseen kuuluvia seurakuntia palvelemaan ihmisiä uskon ja elämän asioissa. Marin johdolla seurakunnilla on toimintakykyinen, turvallinen ja hyvä tulevaisuus. – Jari Suvila, yhteisen seurakuntatyön päällikkö, Pori

 

Hiippakunnan, seurakuntien ja henkilöstön hyvä tuntemus. Ohjannut dekaanin tehtävässään tuomiokapitulin toimintoja hyvällä ja kehittävällä otteella, vaikka aloitti työnsä muutostilanteessa. Tuomiokapitulin organisaatiomuutos oli juuri tapahtunut, useampi työntekijä vaihtui ja toimenkuvia muokattiin radikaalisti. Vahva kirkon kehittäjä tilanteessa, jossa kirkon täytyy miettiä, miten vastata tulevaisuuden haasteisiin. – Sari Järnfors, sairaalasielunhoitaja, rovasti, Rauma

 

Marilla on laajaa osaamista ja kirkon tuntemista monelta eri saralta: seurakuntatöistä, kirkon viestinnästä, herätysliikkeiden parista, Hiljaisuuden ystävistä, sekä arkkihiippakunnan tuomiokapitulista. Kokemuksensa ja työnsä puolesta hän tuntee hyvin arkkihiippakunnan nykytilannetta, seurakuntia kaikilla hiippakunnan laidoilla sekä piispan tehtäväkenttää. Työnsä kautta Mari on myös tuttu monille seurakuntien työntekijöille. Monipuolinen osaaminen yhdistettynä Marin persoonaan, fiksuun, lähestyttävään ja keskustelevaan ihmiseen on kokonaisuus, joka tekee Marista erinomaisen ehdokkaan Turun piispaksi. Marilla on paljon annettavaa niin arkkihiippakunnalle kuin kokonaiskirkollekin, sillä kyky tuntea toimintaympäristöä, kyky keskustella eri kantoja edustavien kanssa, kyky tietoisesti luoda kirkon julkisuuskuvaa ja sanoittaa uskoa tässä ajassa nousevat keskiöön kirkon tulevaisuutta rakennettaessa. – Atte Airaksinen, oppilaitospappi, Turku

 

Mari Leppäsellä on laaja kokemus ja osaaminen kirkon työssä. Hän on rohkea, keskusteleva, ymmärrystä etsivä ja hengellisesti avara persoona, joka tuntee laaja-alaisesti ja monelta tasolta hiippakuntamme todellisuutta. Toisaalta hänellä on myös ymmärrystä yhteiskunnan todellisuudesta ja kirkon tämän päivän haasteista osana yhteiskuntaa. Tuoreen papin näkökulmasta on helppoa nähdä Mari Leppänen Turun arkkihiippakunnan seuraavana piispana. – Daniel Räsänen, seurakuntapastori, Lieto

 

Mari tuntee hiippakunnan todellisuuden ja nykytilanteen hyvin ja osaisi siksi johtaa kirkkoa oikeaan suuntaan. Lisäksi hän on viisas, älykäs ja valovoimainen! – Karoliina Haapakoski, seurakuntapastori, Raisio

 

Mari tuntee työnsä kautta arkkihiippakunnan seurakuntien elämää ja kysymyksiä. Hänen ajatuksensa ovat syvällistä arjen teologiaa. – Anne Norvasuo, sairaalapappi, Raisio

 

Mari on ollut loistava tuki vaikeissa asioissa. Hyvä tuntemus hiippakunnan hallintoon ja toimintaan. Elämänkokemustakin löytyy. – Petri, Sirén, kirkkoherra, rovasti, Rymättylä

 

Kirkkomme kaipaa lisää naisia piispan virkaan. Marilla on hiippakunnan dekaanina ollut hyvä näköalapaikka hiippakuntamme käytännön arkeen ja hän on hoitanut tehtävänsä paneutuneesti ja taitavasti. Hänellä on monipuolinen työhistoria ja hän on rohkeasti lähtenyt kokeilemaan uutta ja kehittänyt osaamistaan. Korona-aikana olemme saaneet seurakunnallamme rohkaisevaa ja monipuolista tukea, joka osoittaa että Mari pystyy toimimaan johtotehtävissä myös kriisiaikana. – Ulla Vuori, kappalainen, Rauma

 

Marilla on hyvä tuntuma hiippakuntaan niin seurakuntatyön kuin kapitulin tasolla. – Samu Repo, johtava kappalainen, Luvia, Eurajoki

 

Marilla on kokemusta ja näkemystä piispan tehtävistä oltuaan piispan sihteeri ja tuomikapitulista sekä hyvä paineensietokyky. – Eevi Raunio, maalarimestari, Turku

 

Mari on juuri se henkilö, jota hiippakunta tarvitsee. Tietää, mitä tekee, miksi tekee ja ymmärtää seurakuntien elämän todellisuuden. Uskon, että Mari ei unohda hiippakunnan pohjoisosaa piispana. – Asko Riihimäki, kirkkoherra, Eurajoki

 

Marilla on laajaa näkemystä ja omakohtaista kokemusta kirkon eri kulmista ja hyväksymättömyydestä. Osaaminen, visio ja ja halu kirkolliseen yhteiseloon tekevät hänestä oivallisen piispaehdokkaan. Marin osallisuudella piispakaartimme olisi aiempaa monipuolisempi kombo. – Ilona Kontinen, kirkonalan lehtori, Pori

 

Haluan piispaksi naisen, jolla on sydäntä ja älykkyyttä, joka katsoo maailmaa avarasti, lähelle ja kauas. Mari on sellainen. – Maria Immonen, johtaja (Luterilainen maailmanliitto, Maailmanpalvelu), Sveitsi

 

Haluan piispaksi ihmisen, jolla rohkeutta toimia esimerkillisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta.  Haluan tehtävään myös henkilön, joka osaa hiippakuntatasoisesti johtamista. – Jukka Väisänen, KK, valt.yo, fil.yo, yo-merkonomi, Turku

 

Mari on viisas, taidokas, levollisuutta ja positiivisuutta ympärilleen luova ihminen. Hänellä on inhimillinen ja poikkeuksellisen monisäikeinen kyky kommunikoida ymmärrettävästi. Päättäväinen ja nöyrä, näkee maailman realistisesti. – Anne Honkanen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija, Järvenpää

 

 

…KOSKA MARI SANOITTAA USKOA PUHUTTELEVASTI

Mari on viisas ja elämää monipuolisesti hahmottava ja katsova teologi. Hän osaa kuunnella ja ymmärtää ihmistä sekä sanoittaa uskoa ja Jumalan olemassaoloa raikkaasti ja kohti käyvästi. Arvostan hänen vahvuuttaan ja lempeyttään. Olen tiennyt aina että hänen paikkansa tulevaisuuden kirkossa on johtamassa ja suuntaa näyttämässä. – Elina Ahola, seurakuntapastori, Turku

 

Mari tuntee erinomaisesti kirkon hallintoa ja hippakuntaa. Hänestä tulisi piispana myös hyvä hengellinen johtaja, joka osaa kuunnella ja olla läsnä toista ihmistä arvostaen. Mari sanoittaa uskoa tuoreella tavalla, niin että se saman tien muuttuu elämäksi ja toiminnaksi. Hänen kaltaistaan piispaa tarvitsemme tämän päivän ja tulevaisuuden kirkossa. – Päivi Vuorilehto, retriittipappi, työnohjaaja, TL, Turku

 

Syvä teologinen ajattelu, jonka hän osaa myös sanoittaa ymmärrettästi. Vahva hengellinen näky ja visio kirkon tulevaisuudesta. Hyvä arkkihiippakunnan ja kirkollisen hallinnon tuntemus. Rohkeus puuttua epäkohtiin ja kyky tukea seurakuntia haastavissa tilanteissa. – Anna-Kaisa Hautala, vs. kirkkoherra, organisaatiokonsultti Finod, logoterapeutti LIF, Lavia (Pori)

 

Mari on taitava viestijä. Hän osaa puhua uskosta yksinkertaisesti ja ajankohtaisesti. Muistan vieläkin Marin pitämät radiohartaudet, joiden aikana vain istuin ja kuuntelin ja rauhoituin. Mari tuntee kirkon hallintoa hyvin. Tällaisina aikoina on etua siitä, että kaikkea ei tarvitse opetella alusta asti. – Anna-Kaisa Kallio, kappalainen, Turku

 

Heti ensimmäisen kerran kun kuulin opiskeluaikoinani Marin puhuvan (en silloin vielä tiennyt, kuka hän oli), hän oli mielestäni poikkeuksellisen älykäs ja pystyi ajattelemaan asioita syvällisesti ja monelta kantilta. Hänen rauhallisuutensa, stressinsietokykynsä ja lempeytensä herättää minussa ihailua. Minusta Turun arkkihiippakunta olisi onnekas, jos saisi piispaksi Mari Leppäsen kaltaisen ihmisen. – Kaisa Kraft, kanttori, Kaarina

 

Tätä aikaa värittävät luonnon tasapainon järkkyminen ja monien ihmisten hengellinen puutostauti. Tarvitaan juurevaa eli traditiomme syvistä vesistä ja hiljaisuudesta ammentavaa teologiaa, jotta mielenmuutos ja elämäntapamme muutos mahdollistuvat. Muutos edellyttää johtajia, jotka hengittävät tällaista hengellisyyttä ja luontoyhteyttä. Sellaisia kuin Mari. – Pauliina Kainulainen, TT, retriittipappi, Kontiolahti

 

Mari on syvästi hengellinen ja hän on erittäin taitava viestinnässään ja sosiaalisesti helposti lähestyttävä. – Eeva-Kaija Lemmetyinen, psykologi, Turku

 

Mari on syvästi sitoutunut Kristuksen kirkon palvelemiseen. Hän vaalii yhteyttä, spiritualiteettia ja avaran armon  luovuttamattomuutta. Hän tuntee omakohtaisesti kirkkomme kipupisteiden aiheuttaman tuskan ja haluaa rakentaa siltoja yli muurien. Mari on hyvä johtaja, antaa tilaa kaikille, mutta pitää näyn ja suunnan kirkkaana. – Tuula Sääksi, rovasti, Helsinki

 

Marin taito sanoittaa asioita lohdullisesti,
kohdata ihmisiä inhimillisesti ja
rakentaa vahvoja siltoja
tekee maailmalle hyvää. – Mari Partanen

 

 

…KOSKA MARI HERÄTTÄÄ LUOTTAMUSTA

Me kaikki Isojoenrannan äänioikeutetut tuemme yhtenä miehenä Maria. – Juuso Karihaara, hautausurakoitsija, Pori

 

Lähestyy erityisellä herkkyydellä ja hienotunteisuudella ihmisen monimuotoista hengellisyyttä, kaipausta ja eksyneisyyttä sekä erilaisten tuntojen juurisyitä. Näkee kirkon elämää lähelle ja kauas, yhteiseen sovinnon matkaamme sekä tulevaisuuteen. Piispan sauvaa rakkaudella kantaa Mari! – Gitta Mäki, hankehallintopäällikkö, Helsinki

 

Mari on oikea henkilö viemään kirkon 2020-luvulle. – Petteri Äijö, VTM, asiakkuusjohtaja, Helsinki

 

Mari imponerar med sin skärpa och djup, hon har den kännedom om dagens värld och kunskap om kyrkan och teologin som vår kyrka nu desperat behöver.– Patrik Hagman, docent, universitetslärare, kyrkomötesombud, Åbo

 

Olen oppinut tuntemaan Marin, joka katsoo avarasti, kuuntelee lempeästi ja puhuu johdonmukaisesti. Marilta et kuule tyhjää puhetta, vaan punnittuja, hyvin muotoiltuja lauseita. Marin sanat ovat kiinni taivaallisessa arjessa ja tavallisessa elämässä. Voi miten hyvän piispan me hänestä saisimmekaan. – Jussi Houttu, oppilaitospastori, Tampere

 

Fiksu mikä fiksu. – Päivi Riikonen, pastori, Salo

 

Edistyksellinen. – Kaija Kataja, erikoissairaanhoitaja, Pori

 

Viestinnässään selkeä ja kantaa ottava ehdokas, joka kykenee perustelemaan näkemyksensä. – Marja Flinck, KT, Pori

 

Mari edustaa tulevaisuutta. – Laura Pirilä, ylilääkäri, Turku

 

Tuo nuorena naisena lisäarvoa melko miehiseen joukkoon. – Tarja Haranen, restonomi YAMK eläkeläinen, Kaarina

 

Kirkkomme ja arkkihiippakunta tarvitsee johtajia, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja pystyvät rakentamaan yhteyttä. Mari Leppänen on henkilö, joka täyttää nämä vaatimukset. Siksi kannatan Mari Leppästä Turun arkkihiippakunnan piispaksi, äänestän häntä ja kehotan kaikkia, joille yhteinen kirkkomme on tärkeä äänestämään häntä. – Rajala, Pertti, maakuntajohtaja, emeritus, Pori

 

Mari on fiksu, taitava, kokenut henkilö, jonka arvot jaan. – Eija Mäkinen, rovasti, Turku

 

Marin puheista välittyy viisas, kiihkoton ja käytännönläheinen suhtautuminen uskoon ja kirkon elämään. Hän on osoittanut erinomaista ymmärrystä seurakuntien tilanteista ja tarpeista. Hän on vakuuttava ja luottamusta herättävä. – Marianne Känä, kirkkoherra, Ulvila

 

Marissa on karismaa, viisautta ja lämpöä. – Anna Knuutila, seurakuntapappi, Turku

 

Marilla on sellaista viisautta, lempeyttä, rohkeutta ja kärsivällisyyttä, joita piispalla pitäisi olla. Mari tuntee hyvin kirkon rikkaan ja kirjavan tradition ja osaa erottaa siitä sen, mikä on olennaista, kun rakennetaan uusien sukupolvien kirkkoa ja eletään evankeliumia todeksi tässä ajassa. Mari kykenee ilmaisemaan omaa ajatteluaan ymmärrettävästi ja koskettavasti niin, että sillä on vaikuttavuutta. Mari tuntee hyvin hiippakunnan ja kapitulin sekä kirkon keskushallinnon. – Elina Kaunisto, vt. sairaalapastori, Tampere

Miksi Mari?
Virressä 443 lauletaan
”Asioiden paljous
usein näköalat peittää,
anna silloin rohkeus
syrjään kaikki turha heittää.
Anna nähdä olennainen,
siitä olla riippuvainen.” (VK 443:4)
Marilla on aivan erityinen kyky nähdä olennainen työssä ja tehtävissä, mikä on tärkeää tässä hetkessä ja tulevaisuudessa sekä tahtoa ja taitoa saada muut mukaan yhteiseen työhön Jumalan ja lähimmäisten palveluun. Hän antaa rohkeasti lahjansa käyttöön ja rohkaisee muita näkemään omutat lahjansa. Mari on lämmin ja lähestyttävä ja hän puhuu uskosta syvällisesti ja oivaltavasti tavallisen ihmisen kielellä. – Outi Tukia-Takala, pappi, Turku

 

Mari on tiedoiltaan, taidoiltaan, uskoltaan ja sydämeltään juuri sellainen, jota tarvitaan Turun piispaksi. – Pasi Salminen, kirkkoherra, Rusko

 

Marin viisaus, empaattisuus, valoisuus, harkitsevaisuus ja rauhallisuus, ovat ominaisuuksia, joita piispalla minusta tulee olla. Näiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa lisäksi hänellä on paljon kokemusta kirkon kentän eri töissä ja hän on huippuluokan ammattilainen nimenomaan tuomiokapitulin ja piispan työtehtäviä ajatellen. En osaa ajatella parempaa valintaa Turun piispaksi kuin Mari. – Mia Pusa, korkeakoulupappi (FM, TM), Lieto

 

Arvostan Marin tapaa kuunnella ja keskustella. Minusta Marista huokuu samanlaista lempeyttä, rohkeutta ja uskon syvyyttä, kuin Raittilan Anna-Maijasta huokui. Kirkon seinistä sanotaan välillä, että ne huokuvat menneiden sukupolvien rukouksia ja uskoa. Marista tuntuu huokuvan oman luottamuksen ja rohkeuden lomasta aiempien sukupolvien usko ja luottamus; elämän mitan aikana sisäistynyt suhde Jumalaan ja rohkeus etsiä kirkolle tilaa tässä ajassa. – Lotta Hatakka, seurakuntapastori, Rauma

 

Luotettavuus ei synny titteleistä, meriiteistä tai muistakaan taustatekijöistä. Luotettavuus syntyy siitä, kun ihminen uskaltaa olla oma itsensä toisten edessä ja uskollinen kutsumukselleen. Marilla on tahto tehdä työtä yhteisen hyvä eteen, taito kuunnella ihmisiä ympärillään, viisautta tunnistaa oikea yhteinen suunta ja rohkeutta kulkea sitä kohti. Siksi kannatan Maria. – Valtteri Virta, kappalainen, Rauma

 

Arvostan Marin viisautta, rauhallisuutta, syvällistä ja samalla raikasta hengellisyyttä sekä tapaa keskustella ja kohdata toinen ihminen kunnioittavasti. Tämä kaikki on tullut näkyviin hänen tavassaan hoitaa tähänastisia työtehtäviään. Siksi Mari! – Maria Ollila, sairaalapastori, Pori

 

Marissa on levollisuudesta kumpuavaa viisautta, jota kirkkomme tarvitsee. – Irina Kaukinen, kirkkoherra, Punkalaidun

 

Marilla on asiantuntemusta, hän tuntee hiippakunnan ja hän herättää luottamusta. Häntä on helppo lähestyä ja hän on ammattitaitoinen. Rauhallinen, viisas, luja ja lempeä. – Merelle Peltonen Galindo, seurakuntapastori (virkavapaalla), Pöytyä

 

Marilla on hiippakunnan ja piispan työn tuntemus. Piispan erityisavustajana ja hiippakuntadekaanina hän on jo pitkään saanut seurata läheltä piispan työtä ja työskennellä tuomiokapitulin hallinnossa. Hänellä on vahva ja viisas viestinnän osaaminen, mikä on piispan työssä valtavan tärkeää. Mari tuntee myös perusseurakuntatyön ja papin arjen. Marilla on myös piispan työssä tarvittavaa hengellistä viisautta, avaruutta ja syvyyttä. Ihmisenä hän on helposti lähestyttävä ja luotettava. Sydäntäni ilahduttaa se, että Marin ollessa piispa voisin turvallisin mielin ottaa häneen yhteyttä missä tahansa asiassa, myös papin työn haasteissa ja vaikeuksissa sekä hengellisissä kysymyksissä ja kamppailuissa. – Tiina Hallikainen, korkeakoulupappi, Turku

 

Mari on kehityskelpoinen ja avarakatseinen – Veikko Aro-Heinilä, pastori, Naantali

 

Rakastava, Rautainen, Rohkea – Tiinakaisa Honkasalo, pappi, Turku

 

Vaikka en tunne lähemmin Maria annan tukeni tasapainoiselle ihmiselle ja teologille. – Reija Nordström, rovasti, Pori

 

Mari rules, softly. – Veikko Sailola, kappalainen, Rusko

 

Tarvitsemme sanavalmiin, sanojensa takana olevan syvällisen persoonan kirkon johtoon. – Riitta Heino, rovasti, lähetystyöntekijä, Tampere

 

Sellaista piispaa Turkuun nyt juuri tarvitaan. Mari on rohkea ja rakastava, lempeä ja jämäkkä samaan aikaan. Teologisesti ja rukouksessa vahva, arvostan. – Hanna Lehto, Turun alueellisen keskusrekisterin johtaja, Turku

 

Mari on syvällinen ja kuunteleva, mutta myös määrätietoinen ja rohkeasti kantaa ottava. Uskon, että hänellä on halua ymmärtää erilaisia näkökantoja ja rakentaa sovintoa ja yhteisymmärrystä. Hän on ollut edelläkävijä ja toteuttanut rohkeasti elämässään oikeaksi katsomiaan ja sydämessään tuntemiaan asioita. Tällaista rohkeutta ja vaaditaan myös piispalta. Odotan ja toivon piispalta myös sydämen luottamusta ja uskoa Jumalan huolenpitoon ja johdatukseen. Marilla on hyviä visioita ja ymärrystä kirkon tulevaisuudesta ja erinomaiset media ja viestintataidot. Mari on mitä sopivin henkilö juuri tähän tehtävään tässä ajassa. – Harri Ruskeepää, kappalainen, Lieto

 

Hän on paras ehdokas Turun seuraavaksi piispaksi. – Kari Aalto, rovasti, Säkylä

 

Marilla on syvällinen näkemys hengellisyydestä ja kristillisestä spiritualiteetista. Hänellä on ymmärrys siitä, miten kirkon tulee kehittyä ollakseen lähellä ihmisten arkea tukena, mutta samalla ihmisten omiin ratkaisuihin luottavana. Hänelle on kertynyt kokemusta hiippakunnallisesta hallinnosta ja hyvä tuntuma hiippakunnan pappien ja luottamushenkilöiden kysymyksiin toimiessaan dekaanina ja samalla tuomiokapitulin jäsenenä. Marin valinta piispojemme joukkoon tulee olemaan vahva osoitus siitä, että haluamme rakentaa tulevaisuuden kirkkoa, joka on hengelliselle perinteelle uskollinen, mutta samaan aikaan kykenevä vuorovaikutukseen tämän ajan ihmisten kanssa. – Ilkka Kantola, TT, toimialajohtaja, Helsinki

 

Tietenkin Mari. Sekä arkkihiippakunta että koko kirkko tarvitsee Marin rohkeutta, läsnäoloa sekä tunneälyä 2020-luvun dialogiin. Mari piispana valaa uskoa huomisen kirkkoon.– Riina, Kolkkala, Lukion opettaja, kirkkoneuvoston varapj., Lieto

 

Juuri oikea ihminen kyseiseen hommaan. – Pia Kauhanen, sairaanhoitaja-diakonissa, Turku

 

Haluan avaran ja syvällisen kirkon johon lapseni voivat samaistua. – Johan Lampinen, kappalainen, Honkajoki

 

Luotettava, rauhallinen, helposti lähestyttävä, lohduttava, lempeä, empaattinen, kuunteleva, ymmärtäväinen, nainen ja paljon muuta. – Leena Tervahartiala, sairaanhoitaja, Lieto

 

Mari on viisas ja osaava nainen, jolla on lämmin ja tutkiva sydän. Hän tuntee myös oman tien löytämiseen liittyvän kivun. – Pauliina Rauhala, kirjailija, Oulu

 

Marissa on levollisuudesta kumpuavaa viisautta, jota kirkkomme tarvitsee. – Irina Kaukinen, kirkkoherra, Punkalaidun

 

Opin tuntemaan Mari Leppäsen, kun hän oli vuoden 2014 seurakuntavaalien projektipäällikkö. Hänen työotteensa on vakaa, dialoginen, demokraattinen, yhteisöllinen ja näkemyksellinen. Mari Leppänen on syvästi sivistynyt ja selkeäsanainen. Hän poimii nopeasti olennaiset asiat, etsii ja kutsuu ihmisiä mukaan toteuttamaan asioita, antaa ympärilleen tilaa kullekin loistaa omalla osaamisellaan ja iloitsee yhteisistä onnistumisista. Mari Leppänen on juuri sellainen teologi ja johtaja, jota kirkkomme tarvitsee piispakseen. – Titi Gävert, diakonian asiantuntija, väitöstutkija, Espoo

 

Marilla on kokemusta, näkemystä, ymmärrystä ja suuri sydän! – Timo Lehtovaara, musiikin lehtori ja kuoronjohtaja, Turku

 

Asuin pitkään Marin naapurissa Littoisissa ja Mari on ihanan lämmin, hymyilevä ja helposti lähestyttävä ihminen. Mari on viisas ja rohkea nainen. Huipputyyppi huippuvirkaan! – Erja Lehtonen, yrittäjä & matkailualan asiakaspalvelu, Kaarina

 

Ihana tyyppi, työtoverini. Saimme tutustua Kirkkohallituksessa yhdessä töissä ollessamme. Minusta tuntui, että heti syntyi aito, lämmin vuorovaikutusyhteys.  Marin kanssa on helppo olla. Viisaus, ihmisen aito kohtaaminen ja karisma. Nyt sydänten pappi, sanoisin. Pian sydänten piispa, niin toivon. <3 – Katri Suhonen, asiantuntija (Kirkkohallitus), Jyväskylä

 

Aito, avoin, avara. – Pirjo Kantala, toiminnanjohtaja, rovasti, Helsinki

 

Mari on viisas, sydämellinen ja monipuolinen ehdokas. – Sirkka-Liisa Raunio, kappalainen, Helsinki

 

Mari osaa keskustella kaikista asioista rakentavasti. Hän on mielipiteissään ja puheissaan selkeä. Hän on ihmisenä viisas, avoin ja toiset huomioon ottava. – Anna-Leena Verkasalo, rovasti, Helsinki

 

Marissa yhdistyy kyky – kirkon parhaaksi – ammentaa menneisyydestä ja katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Lisäksi Mari tuntee maailmaa Suomen ulkopuolelta, se ilahduttaa ulkomailla asuvaa hiipakunnan pappia. – Pauli Immonen, pastori, Sveitsi

 

Mari Leppänen on monipuolisesti taitava, syvästi hengellinen ja raikkaasti kirkkoa uudistava, tuleva Turun arkkihiippakunnan piispa. – Satu Kantola, varatoiminnanjohtaja, pappi, Helsinki

 

Älykäs ja fiksu nainen. – Marjut Brunila, kirjailija, Littoinen

 

Mari on viisas, helposti lähestyttävä, teologisesti ja muutenkin oppinut. Hänellä on luontaista ja luontevaa auktoriteettia mikä on tärkeää johtajalle. Hän harkitsee mitä sanoo ja perehtyy asioihin. Hänestä tulisi kirkkokansaa kuunteleva ja heitä lähellä oleva piispa – Sari Roman-Lagerspetz, VTT, dosentti, Vantaa

 

Mari on osaava, luottamusta herättävä, uskottava – puhe täynnä elämää ja henkeä. Kuuntelija. Toimija. – Marja Pentikäinen, senior adviser, VTT, Helsinki

 

Mari on paras ehdokas. – Helena Aalto, arkistonhoitaja, projektityöntekijä, Säkylä

 

Lämmin, kuunteleva, asioihin tarttuva kristitty – Katriina Mäki, Pori

 

Mari on rohkea, juureva, rehellinen ja syvällinen, kokonaisvaltaisesti läsnäoleva aina käsillä olevassa hetkessä ja tehtävässä. – Sari Kokkonen, lapsi-ja perhetyön pastori, TT, Vantaa

 

Parempaa vaihtoehtoa ei ole. – Selina Tiikkainen, lastenhoitaja (eläkkeellä), Haapavesi

 

Mari on rohkea ja avarakatseinen, toisista aidosti välittävä ihminen. Marilla on taito sanoittaa asiat niin, että viesti välittyy sydämestä sydämeen. – Päivi Hakala, jooga- ja retriittiohjaaja, Turku

 

Tarvitsemme pätevän naisen kirkolliseen johtotehtävään. – Risto Alaja, pappi (eläkkeellä, Helsinki)

 

Suurisydämisin ja laajakatseisin ihminen jonka tunnen. – Sven Forsell, hankintapäällikkö, Turku

 

Opin tuntemaan kouluyhteistyössä Fuengirolassa Aurinkorannikolla Marin viisaana, nöyränä, yhteistyökykyisenä ja rohkeana ihmisenä. – Ritva Hilke, eläkeläinen, Joensuu

 

Hän olis hyvä Piispa. – Seppo Romppanen, suntio, Espoo

 

Olen kuullut hänestä hyviä lausuntoja! Olisiko nyt naisen vuoro? – Jorma Rinnemäki, vahtimestari (eläkkeellä), Pori

 

Marin humaania ja lämmintä asennetta tarvitaan näinä kovina aikoina. – Tuuli Lempa, kanttori, Lieto

 

Ilahduin, kun kuulin Mari Leppäsen ilmoittautuneen piispan vaaliin. Pidin häntä heti tulevana piispana. Minua viehättää ja vakuuttaa kaikki, mitä olen nähnyt, kuullut ja lukenut. Pari kertaa olen myös hänet tavannut. – Paula Toivanen, kirkkovaltuutettu, Pori

 

Haluan Turun piispaksi pätevän naisen. – Heikki Palmu, pastori, kirjailija

 

Olen isoveljenä seurannut Marin matkaa läpi hänen elämänsä. Tiedän, että häntä on koeteltu tavalla, jota harva joutuu kokemaan. Tiedän, että myrskyt ovat kirkastaneet hänen näkyään ja lisänneet hänen rohkeuttaan. Tiedän, että Marilla on paitsi syvä alansa osaaminen myös lämmin ja huolehtiva sydän. – Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Helsinki

 

Tähän aikaan sopiva piispa, lahjakas, elämää kokenut. Teologiansa avara ja osaa perustella. Tietää mistä puhuu. – Tuula Paasivirta, cs. Seurakuntapastori, Helsinki

 

Tutustuin Mariin kirkon tiedotustoimikunnassa. Mari on pappi, joka osaa sanoittaa asiat ymmärrettävästi, puhuttelevasti ja viisaasti. Tällaista piispaa aikamme kaipaa. – Marjo Timonen, FM, Helsinki

 

Avoin, pätevä, kuunteleva, rohkea, yhteistyökykyinen, aikaansaava kunnon kristitty Turun piispaksi. – Ilari Rantakari, emeritus suurlähettiläs, Helsinki

 

Marilla on mielestäni hyviä ja rakentavia vastauksia kirkon moniin repiviin haasteisiin tänään. – Olli-Pekka Lassila, TT, Espoo

 

Mari on rohkea kertomaan ajatuksiaan, sydän paikalla. – Silja Vanhatalo, erityisopettaja, Vantaa

 

Mari on raikas tuulahdus kirkossamme! – Menni Heikkinen, seurakuntapastori, Nousiainen

 

Seurakuntamme vaihtui osaksi Turun arkkihiippakuntaa ja Mari oli toivottamassa meitä tervetulleeksi. Hänen helposti lähestyttävä lämmin olemuksensa yhdistyy sanavalmiiseen fiksuun puheeseen. Näen, että Mari rakastaa tätä kirkkoa. – Kira Knuutila, seurakuntapastori, Somero

 

Tasapainoinen, analyyttinen, syvällinen, uuteen katsova, kokoamiseen kykenevä. – Sari Oikarinen, FT, TM, Helsinki

 

Mietin pitkään omaa ehdokastani. Marin ajatukset puhuttelivat ja koin pystyväni liittyä niihin. Tällaista kirkkoa minäkin toivon. Mari sanoitti puhuttelevasti kohtuullisuuden, kyselemisen etsimisen ja sovinnon teemoja. Marin persoona ja osaaminen, ovat sellaisia, joiden uskon olevan hyväksi piispan tehtävässä. – Heikki Hesso, pastori, Pori

 

Hiljaisuuden ystävien ja yhteiskunnallisen ja kristillisen rohkeuden yhdistelmä palvelisi kirkkoamme. – Juha Hyrsky, kieltenopettaja (emeritus), Turku

 

Omaa alalta laajan näkemyksen. Ymmärtää elämää tavallisen ihmisen näkökulmasta. – Ensi Kulta, opas/eläkeläinen, Tarvasjoki (Lieto)

 

Paras valinta ehdokkaista! – Raija Ahvamaa, henkilirjoittaja (eläkkeellä), Turku

 

Paras valinta! – Mari Ahvamaa, sairaanhoitaja Yamk, Turku

 

Hyvä tyyppi! – Hanna Tukia, eläkeläinen, Lieto

 

Mari on paras! – Kaija Saukko, eläkeläinen, Lieto/Littoinen

 

Paras valinta! – Alexi Särkijärvi, geronomi, palveluohjaaja, Salo

 

Inhimillinen, ruohonjuuritasoa arvostava, maalaisjärjellä varustettu. – Mika Särkijärvi, lähihoitaja, sosionomi / diakoniatyö, Salo

 

Piispan tulee mielestäni olla syvällinen teologi, joka osaa myös viestiä ajatuksensa. Mari on juuri sellainen. Hän ymmärtää oman kokemuksensa kautta, mitä se on, kun ei tule hyväksytyksi omana itsenään. Kovin moni kirkossa kokee sillä tavoin erilaisista, jopa vastakkaisista syistä johtuen. Mari osaa asettua hyvin monenlaisten ihmisten rinnalle. Kirkko tarvitsee Marin lempeää mutta määrätietoista johtajuutta. – Laura Late Mäntylä, yliopistopappi, Helsinki

 

Kirkko tarvitsee Marin läsnäolevaa ja avointa suhtautumista sekä ihmisläheistä työskentelytapaa. – Sari Harjula, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Lieto

 

Kirkon johtaja voi ja pitää olla myös nuori, kaunis ja viisas nainen. Tasa-arvoa! Hyvää tyttöjen oikeuksien päivää! – Anu Mätäsniemi, pastori, Ikaalinen

 

Paras vaihtoehto piispaksi ehdokkaiden joukosta 🙂 – Mikko Toivanen, DI, johtava asiantuntija, Pori

 

Uskon Marin tuovan kirkkoa lähemmäs meitä kaikkia. Marin tapa kohdata ihmisiä on lämmin ja hän on aina läsnä. – Henna Takatalo, yrittäjä, Lieto

 

Kirkko tarvitsee uutta ajattelua ja uudistajaa. Humanismi on tärkeä arvo. – Esa J. Anttila, rehtori evp., Pori

 

Kannatan Maria Turun piispaksi, koska hänellä on aidosti kykyä, halua ja sitoutuneisuutta rakentaa tulevaisuuden rohkeaa, rukoilevaa ja rakastavaa kirkkoa. Arvostan Marissa myös sitä, että hän pohtii erilaisia teologisia ja ihmisyyttä koskevia kysymyksiä syvällisesti ja perusteellisesti, mutta on päättäväinen silloin kun on tartuttava toimeen tai annettava selkeitä vastauksia. – Emmi Saariaho-Räsänen, KM, jatko-opiskelija, kirkkovaltuuston jäsen (Liedon srk)

 

Kirkko tarvitsee piispan, joka viestii avoimesti ja ajanmukaisesti sekä on seurakuntien tukena. Turun arkkihiippakunnassa kasvaneena näen Marin olevan sopivin vaihtoehto piispaksi. – Erik Hietava, pappi, Helsinki

 

Kirkkomme tarvitsee piispojen joukkoon nuoremman sukupolven kokomusta ja osaamista. – Päivi Linnoinen, kirkkoherra, TL, Espoo

 

Minusta tuntuu, että hän tulkitsee oikein ajassa liikkuvia viestejä, mitä kirkolta ihminen odottaa. – Marja Kouvo, lehtori, Naantali

 

Hänen kantansa avioliittokysymyksessä evankeliumien mukainen, kaikkia ihmisiä kunnioittava. – Raili Lehtinen, rovasti (eläkkeellä), Helsinki

 

Teeseihin tutustuttuani olen valmiina Marin tukitiimiin. – Ritva-Leena Huumo, eläkeläinen, Vantaa/Kouvolan Valkeala

 

Mari on sitoutunut hiippakuntatyöskentelyyn. – Janne Virtanen, maanviljelijä, Marttila

 

Luotan hänen kykyihinsä rakentaa kirkkoamme. – Ilkka Raittila, rovasti, Joensuu

 

Sydämen kristillisyyttä todeksi elävä rohkea, osaava ja älykäs nainen! Parasta mitä voisi piispaksi kuvitella. – Pirkko Moisala,  emerita professori, Lieto

 

Paras ehdokas. – Hannu Kilpeläinen, TT, Laitila

 

Mari on kokenut ja osaava. Nyt on myös korkea aika saada jo pelkästään tasa-arvon nimissä Suomen piispankuntaan useampi nainen. Naispappeuden hyväksymisestä on yli kolmekymmentä vuotta. – Ville Jalovaara, Turun yliopiston poliittisen historian dosentti, Helsinki

 

Mari on uudistava, syvällinen, laajakatseinen ja armollinen. – Taina Karvonen, kappalainen, Jämijärvi

 

Tunnen pitkältä ajalta. Maria tarvitaan paimenena. – Liisa Hyssälä, hammaslääket. tri, Turku

 

Kykenevä ja tahtova avaamaan kirkon ovia tulevaisuuteen. – Markku Jalava, kirkolliskokousedustaja, viestintäpäällikkö, Nurmijärvi

 

Tunnen Marin rauhallisen ja lämpimän tavan puhua rohkeasti Jumalan rakkaudesta ja armosta kaikkia ihmisiä kohtaan. Kirkkomme tarvitsee ihmisten erilaisia vahvuuksia kohtaamaan nykyisten ja tulevaisuuden suomalaisten hengellisiä tarpeita ja myös kipuja. Mari pystyy kohtaamaan rakkaudellisesti vaikeatkin asiat ja on kasvanut haasteellisessa työssään valmiiksi yhä haastavampiin piispan tehtäviin! – Anne Sippola, vt.kappalainen, Ulvila

 

Kirkko meidän ajassamme: syvällistä hengellisyyttä, uudet kasvot. – Lauri Palmunen, kirkolliskokouksen jäsen, Turku

 

Mari ei pelkää muutosta,
vaan johtaa sitä lempeällä määrätietoisuudella.
Kirkko elää muutoksen aikaa.
Mari on kirkolle mahdollisuus.
Siksi Mari. – Sofia Flinck, seurakuntapastori, Turku

 

Nuorta sukupolvea kentälle. – Juha-Pekka Leino, aktiivi työntekijä, Pori

 

Minusta nyt kahdesta mukanaolevasta ehdokkaasta se, joka voi luotsata hiippakuntaa ja koko kirkkoa hyvää, kestävään tulevaisuuteen. Ammattitaitoinen osaaja kirkon eri alueillaseurakuntatasolta hallintoon ja tutkimukseen. Myös oman alueeni, kasvatuksen ja koulutuksen, erittäin hyvä osaaja ja edistäjä. Yhdistäjä ja rakentaja niin arkityössä hiippakunnassa kuin sen hallinnossa. Erinomainen työpari hiippakunnassa arkkipiispalle ja kirkossa muille piispoilla ja kaikille toimijoille keskushallinnosta seurakunnissa toimiville työntekijöille ja maallikoille. Toisi mukanaan piispakuntaan tulevaisuuteen katsovat näkemyksen ja toiminnan. – Pekka Iivonen, rovasti, opetusneuvos emeritus, Helsinki

 

Ymmärtävä ja vuoropuheeseen kykenevä. Helposti lähestyttävä, aidosti välittää. On tässä ajassa mukana, mediataidot on hallussa. – Petri Vainionpää, Lieto

 

Modernia, ihmisläheistä ajattelua. – Nina Tuomisaari, eläkeläinen, Helsinki

 

 

…KOSKA MARI TUO KIRKKOON UUTTA JA KAIVATTUA OTETTA

Piispakuntamme kaipaa täydennystä. Mari tuo joukkoon osaamista, jota nyt tarvitaan. Kun piispa on viestinnän ammattilainen, sopivaa ikäpolvea ja sukupuolta niin kuva kirkosta ja kirkon ihmiskasvoista raikastuu. Arvostan Maria, koska hän on valmis sitoutumaan, näkemään, kuuntelemaan ja reagoimaan. Olen hyvin vaikuttunut siitä hengellisen kontekstin työstämisestä, minkä hän on omassa elämässään tehnyt. Minun nähdäkseni Marilla on yhteydet ympäri Suomen päättäjiin ja vaikuttajiin. Kaipaan että kirkko pysyy hengellisen elämän tyyssijana, mutta verkostoituu ympäröivään yhteiskuntaan paljon aktiivisemmin kuin nyt Kirkkohallituksessa tai piispakunnassa tehdään. – Tiina Rautiainen, kirkkoherra, Kustavi/Taivassalo

 

Tunnen Marin kanttorin työn ja yhteisten opintojen kautta. Opiskelin itse kirkkomusiikkia, kun osallistuimme samalle käytännön kurssille. Teimme harjoitusjumalanpalveluksia Töölön kirkossa.

Ajattelen, että Mari näkee yhtä kauas, kuin kotkat, jotka lentävät korkealla. Yli kattojen, ovien ja ikkunoiden taakse, yli maan rajojen. Mari kohtaa ihmisen ja uskaltaa nähdä kauniin keskellä rikkinäisyyttä. Hän osaa puhua ja valita sanansa oikein. Rohkeus ja uteliaisuus ovat yhdistelmä, joka luo uutta ja vie eteenpäin.

Olemme molemmat kasvaneet vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä. Se antaa sävyn jokaiseen hengenvetoon ja elämääni edelleen. Se on voima ja näköala, jolla katson Kirkkoa tänään, kun olen irtautunut voimakkaasta uskonnon puristuksesta. Se on halu vahvistaa rakkautta ihmisten välillä, rohkaista yhteisymmärrykseen ja kasvattaa myötätuntoa. Siksi haluan tukea Marin matkaa piispaksi. Koska tiedän, että Kirkko tarvitsee juuri häntä.” – Sanna-Maija Rautakoski, tuotantosihteeri (Kirkon viestintä), Helsinki

 

Viisas ja sydämellinen ihminen, joka tekee työtä kansan ja kirkon parhaaksi. – Olli Holmström, Toimitusjohtaja, rovasti, Helsinki

 

Marilla on sellainen ote tähän aikaan, mikä vahvistaa uskoa ja toivoa omaan työhön ja tekemiseen. – Taina Heiniluoma, lastenohjaaja, Lavia

 

Marin käymän elämänkoulun ansiosta hän uskoakseni kykenee sekä ymmärtämään vähemmistöjä että sanomaan syrjinnälle ’ei’. – Topi Linjama, freelance-toimittaja & musiikkitieteilijä, Joensuu

 

Kirkolle tekee hyvää saada ihmisyyttä ymmärtävä ja Jumalaa rakastava piispa. – Mirka Härkönen, pastori, Espoo

 

Eteenpäin katsovan kirkon yksi keulakuva: viisas, lempeä, avoin. – Hanna Kuusela, kirkkoherra, Sodankylä

 

Marin tausta antaa varmaan hänelle kykyä ymmärtää erilaisuutta ja moninaisuutta Suomen hengellisessä kentässä. – Mikko Peltola, hiippakuntapappi, Uppsala

 

Äänioikeutetuille terveiset: Vahva suositus Marille.  Hän edustaa kirkossa ääntä, jota mielelläni kuulisin piispalta. – Markku Ollila, rehtori, Pori

 

Ajateltava tulevaisuutta, millä saamme naiset pysymään jatkossakin kirkossa ja seurakunnan jäseninä. Nainen perheessä on esimerkki lapsille. Kirkon johtoon pitää tulla tasa-arvo. Minun uskossani me kaikki Jumalan luomat olemme tasa-arvoisia Jumalamme edessä. – Tuula Mäki-Laurila, pankkitoimihenkilö/eläkeläinen, Kaarina

 

Mari Leppänen on tuonut näkyvällä tavalla esiin yhden vanhimman kestävän matkailun muodon, pyhiinvaelluksen merkitystä tänä aikana. Hänen ponnistelunsa kattavan pyhiinvaellusverkoston kehittämiseksi on työtä kestävän matkailun, ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja luomakunnan hyväksi. Mari Leppänen edustaa arvoja, joita piispalta tänä päivänä täytyy voida odottaa. – Jarkko Saarinen, professori, Oulu