Mari Leppänen piispaksi

Mari Leppänen piispaksi

Tarvitsemme rohkean, rukoilevan ja rakastavan kirkon. - Mari Leppänen
ME TUEMME MARI LEPPÄSEN VALINTAA TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPAKSI

Jussi Pelto-Piri, rovasti, Pori

Tulevaisuuden kirkko on yhä suurempien haasteiden edessä. Hyvällä johtamisella ja yhteistyöllä seurakunnat ja hiippakunta voivat kohdata tulevat haasteet ja yhdessä löytää niihin parhaat ratkaisut. Näillä perusteilla annan ääneni tulevassa piispan vaalissa Mari Leppäselle.

Ilona Koivisto, pastori, lukion lehtori

Tarvitsemme piispaksi rohkean viestijän. Mari uskaltaa ottaa puheeksi kirkon vaikeitakin kysymyksiä. Hän uskaltaa rakentaa yhteyttä monenlaisten ajattelevien kristittyjen välillä. Kirkko voisi olla moninaisuuden kirkko, monenlaiset ihmiset voisivat kokea kirkon omakseen.

Sisar Helvi, diakoni, nunna, Turku

Piispalla pitää olla ”hallussaan” taivas ja maa. Mari on kiinteästi kiinni Hiljaisuuden ystävissä: hän osaa rukoilla sekä hiljaa että sanallisesti ja hän tietää milloin on syytä ”avata suunsa” tai olla hiljaa. Mari otti kotiinsa aikoinaan maahanmuuttajan. Voiko enää paremmin olla yhteydessä maahan kuin näin tehden?

Mika KT Pajunen, pastori, TT, Akaa

Mari olisi erinomainen valinta myös kokonaiskirkon kannalta. Kirkkomme saisi sen johdossa ja julkisuudessa entistä enemmän jäsentensä näköiset kasvot ja rohkeuden edistää apostolista uskoa ja tehtävää omassa ajassamme.